Decyzja nr 137/71

Decyzja nr 137/71 Prezydium Rządu z dnia 24 września 1971 r. – w sprawie prac przygotowawczych do budowy huty „Centrum”.