Zakończenie betonowania fundamentów wielkiego pieca nr 2

Po 70 godzinach pracy brygady Budostal-1 zakończyły betonowanie (5 tys.m3 ) fundamentów wielkiego pieca nr 2.