Ukazało się setne wydanie „Głosu Huty Katowice”

Ukazało się setne wydanie „Głosu Huty Katowice”.