Rekordowa liczba wytopów

W wydziale stalowni przeprowadzono rekordową liczbę 42 wytopów stali.