Rozruch walcowni dużej

Rozruch walcowni dużej oznaczający zakończenie pierwszego etapu budowy.

Przeglądaj materiały archiwalne: