Produkcja kształtowników na potrzeby przemysłu stoczniowego

Po przeprowadzonych badaniach na walcowniach: średniej i dużej, Polski Rejestr Statków wydał świadectwo dopuszczenia kombinatu do produkcji kształtowników ze stali kadłubowych na potrzeby przemysłu stoczniowego.