Przygotowania do rozpoczęcia budowy Zakładu Koksowniczego

Przygotowania do rozpoczęcia budowy Zakładu Koksowniczego.