Pierwszy spust surówki z wielkiego pieca nr 3

Pierwszy spust surówki z wielkiego pieca nr 3.