Huta Katowice S.A.

Przekształcenie Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice w Hutę Katowice S.A. J.S.S.P.

Uruchomienie urządzenia do głębokiego odsiarczania stali.