Stowarzyszenie Represjonowanych przy Hucie Katowice

W Sądzie Wojewódzkim w Katowicach zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Represjonowanych przy Hucie Katowice.