ISO 9002

Uzyskanie certyfikatu systemu zapewnienia jakości ISO 9002.

Uruchomienie stanowiska do próżniowego odgazowania stali.

Modernizacja instalacji palników pionowego wygrzewania kadzi.