Restrukturyzacja zakładu

1996-2001 - wielkoskalowa restrukturyzacja zakładu:

  • wyodrębnianie zakładów uprzednio włączonych w struktury kombinatu oraz przekształcanie dotychczasowych wydziałów huty w podmioty niezależne.