Najwybitnieszy Polski Eksporter

Przyznanie hucie nagrody Najwybitniejszego Polskiego Eksportera w konkursie Rynków Zagranicznych.