Rozruch instalacji odzysku gazu konwertorowego

Rozruch instalacji odzysku gazu konwertorowego na konwertorze tlenowym nr 2 (po 25 latach prac).