Wizyta członka Biura Politycznego KC PZPR ministra obrony narodowej, generała armii Wojciecha Jaruzelskiego

Przebywający w województwie katowickim członek Biura Politycznego KCPZR minister obrony narodowej, generał armii Wojciech Jaruzelski zapoznał się z przebiegiem prac na placu budowy Huty Katowice. Przeprowadził z żołnierzami pracującymi na "nitce stali” serdeczną rozmowę, interesując się warunkami pracy, służby i życia.

Budowniczowie huty, wśród nich m.in. brygadzista murarski Feliks Ścislewski z bytomskich "Pieców Przemysłowych", wysoko ocenili pracę żołnierzy. Podkreślano zwłaszcza takie żołnierskie cechy, jak patriotyczną postawę, zaangażowanie, solidność w wykonywaniu powierzonych zadań na najtrudniejszych odcinkach.

Minister obrony odwiedził następnie pododdział żołnierzy zatrudniony w rejonie składowiska uzdatniania rud, gdzie jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się próby z drugą już wywrotnicą wagonową. Tam zapoznano gościa z przebiegiem prac w rojenie walcowni - zgniatacz. Następnie odbyło się spotkanie kierowniczego aktywu partyjno-gospodarczego jednostek wykonawstwa inwestycyjnego kombinatu.
Członkowie kierowniczego aktywu partyjno-gospodarczego podkreślali szczególnie duży wkład żołnierzy zarówno w pierwszej, jak i obecnej - najtrudniejszej fazie budowy. Dziękując za wysoką ocenę żołnierskiego trudu, minister Wojciech Jaruzelski podkreślił, że na tym placu budowy, charakteryzującym się niespotykanym dotąd ogromem, nowoczesnością i tempem, podobnie jak w armii - bojowość i przebojowość są czynnikami decydującymi o powodzeniu operacji.
Minister Wojciech Jaruzelski złożył wszystkim budowniczym huty serdeczne gratulacje. Wyraził głębokie zadowolenie z faktu, że właśnie tutaj, w tej szkole organizacji i dyscypliny przejawia się wymowny symbol jedności wojska z narodem. Następnie minister obrony narodowej zwiedził rejon zakwaterowania żołnierzy budujących hutę i uczestniczył w spotkaniu z aktywem żołnierskim.  

Źródło – Kronika Huty Katowice; 1976 r.

Przeglądaj materiały archiwalne: