Rozruch jednej z linii ciągłego odlewania stali (COS)

Rozruch jednej z linii ciągłego odlewania stali (COS).