Zamieszczenie zakładu w wykazie hut podlegających restrukturyzacji

Zamieszczenie zakładu w wykazie hut podlegających restrukturyzacji.