LNM Holdings podpisuje umowę z Ministerstwem Skarbu Państwa

LNM Holdings podpisał umowę z Ministerstwem Skarbu Państwa (MSP) na przejęcie w pierwszym etapie prywatyzacji około 22 proc. akcji Polskich Hut Stali za 6 mln zł.

Po kupnie walorów od Skarbu Państwa (tzw. zamknięciu transakcji) i wierzycieli hut, którzy nabyli akcje w ramach konwersji wierzytelności, LNM dysponuje większościowym pakietem akcji PHS.

Przeglądaj materiały archiwalne: