Wizyta Sekretarza Generalnego KC KPZR Leonida Breżniewa

Budowniczym Huty Katowice złożył wizytę Sekretarz Generalny KC KPZR Leonid Breżniew przybyły do naszego kraju na uroczystości z okazji 30–lecia powstania Polski Ludowej. Dostojnemu gościowi towarzyszyli: I sekretarz KG PZPR Edward Gierek i prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz.

Pracownicy huty ze wzgórza łosieńskiego pokazali Breżniewowi panoramę placu budowy. O dotychczasowym postępie prac, celach i podstawowych założeniach tej inwestycji poinformował naczelny dyrektor Huty Katowice w budowie mgr inż. Zbigniew Szałajda. Leonid Breżniew zadawał pytania dotyczące przebiegu budowy huty. Przypomniał również, że jest z wykształcenia metalurgiem, a jego brat współpracował przy wznoszeniu Huty im. Lenina.
W imieniu budowniczych huty dyrektor Szałajda podziękował towarzyszom radzieckim za okazywaną pomoc. Dzięki osobistym decyzjom Leonida Breżniewa i jego zaangażowaniu w budowę kombinatu udało się szybciej rozwiązać wiele wynikających w trakcie realizacji problemów.
Dyrektor poprosił też Sekretarza Generalnego KC KPZR o przyjęcie tytułu Honorowego Członka Załogi Huty Katowice – przekazując Leonidowi Breżniewowi legitymację pracowniczą z numerem 1.
Następnie wiceminister przemysłu ciężkiego, dyrektor Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali Józef Błaszczak wręczył Breżniewowi ozdobną plakietkę z wizerunkiem hutników i wygrawerowanym napisem: „Leonidowi Breżniewowi - hutnicy polscy”. Darem od Leonida Breżniewa dla budowniczych Huty Katowice jest wykonana w brązie plakietka symbolizująca trud hutniczej pracy.    

Źródło – tekst z Kroniki Huty Katowice 1974 rok  

Przeglądaj materiały archiwalne: