Przejęcie Polskich Hut Stali (PHS) przez LNM Holdings

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na przejęcie Polskich Hut Stali (PHS) przez LNM Holdings. Prezes UOKiK uznał, że transakcja nie stanowi zagrożenia dla wolnej konkurencji. Planowane przez Grupę LNM zwiększenie ekspansji PHS, mające na celu umocnienie pozycji spółki na rynkach krajów europejskich, jest niezbędne wobec postępujących procesów konsolidacyjnych w branży hutniczej oraz globalizacji światowej produkcji stali. „Koncentracja umożliwi więc Polskim Hutom Stali dalsze funkcjonowanie na otwartym rynku europejskim" - czytamy w komunikacie.

Drugi istotny warunek ostatecznego przeprowadzenia transakcji prywatyzacji PHS to zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości przez inwestora.