Wizyta prezydent Francji Valery Giskarda d'Estaing

Budowniczych huty odwiedził prezydent Francji Valery d'Estaing z małżonką oraz I sekretarz KC PZPR Edward Gierek.

Na górce łosieńskiej Valery’ego Giscarda d’Estaing z małżonką oraz towarzyszącymi prezydentowi Francji ministrami oraz I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka wraz z towarzyszącymi im osobami powitali pracownicy.

Honory gospodarzy pełnili: I sekretarz Komitetu PZPR budowy Huty Katowice Waldemar Kowalski, dyrektor naczelny huty Zbigniew Szałajda i dyrektor naczelny PBP Budostal – 4 Henryk Zaręba.
Dyrektor Zbigniew Szalajda poinformował gości o aktualnym stanie prac prowadzonych w Hucie Katowice. -  Tegoroczne zadania przewidują zmontowanie ponad 100 tysięcy ton konstrukcji stalowych, zainstalowanie około 80 tysięcy ton maszyn i urządzeń. Wiele z nich dostarczą firmy francuskie. Zgodnie bowiem z zawartymi kontraktami handlowymi, konsorcjum francuskich firm jak m.in.: „Societe Fives – Cail Babcock”, „Secometal”, „Creusot – Loire”, „C.E.M.” - Paris" dostarczy wyposażenie dla walcowni średniej i walcowni dużej. Francuskie urządzenia i formy "Delattve - Lawiwier" pracować będą na składowiskach zakładu, a inne dostarczane przez firmy "Lurgi – France” w wydziale przygotowania rud i koksu.
Dyrektor Zbigniew Szałajda podkreślił, że ten wielki kombinat metalurgiczny będzie produkował w skali roku blisko 10 mln ton stali i wyrobów hutniczych.
Na zakończenie wizyty, delegacje budowniczych i hutników wręczyli prezydentowi Francji Valery’emu Giscard d’Estaing wspaniałą paterę metaloplastyczną, przedstawiającą hutników podczas wytopu stali, a I sekretarzowi KC PZPR Edwardowi Gierkowi paterę, która symbolizuje kształty wielkiego pieca z czterema nagrzewnicami. Natomiast minister spraw zagranicznych Francji Jean Sauvagnargues i minister stanu Michel Poniatowski otrzymali kryształowe puchary.       

Źródło – tekst z Kroniki Huty Katowice 1975 r.

Przeglądaj materiały archiwalne: