Decyzja nr 102/72

Decyzja nr 102/72 Ministra Przemysłu Ciężkiego – dot. zatwierdzenia założeń techniczno-ekonomicznych budowy Huty Katowice.