Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 maja 1975 r. – w sprawie ustalenia wzoru odznaki „Budowniczy Huty” Katowice, zasad i trybu nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia.