Zarządzenie nr 1-H-15/49/76

Zarządzenie nr 1-H-15/49/76 Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych – Generalnego Dyrektora Budowy Huty Katowice oraz Naczelnego Dyrektora Huty Katowice z dnia 1 czerwca 1976 r. – w sprawie organizacji rozruchu Huty Katowice.