Zarządzenie nr 52/76

Zarządzenie nr 52/76 z dnia 7 czerwca 1976 r. Naczelnego Dyrektora Kombinatu Metalurgicznego „Huta Katowice” – w sprawie przedsięwzięć organizacyjnych związanych z utworzeniem Kombinatu Metalurgicznego „Huta Katowice”.