grupa polskich specjalistów hutniczych w ZSRR

Konsultacje techniczne grupy polskich specjalistów hutniczych w ZSRR z przedstawicielami moskiewskiego „Gipromezu” i innych radzieckich organizacji projektowych.