uchwała VI Zjazdu PZPR

„Potrzeby kraju wymagają rozpoczęcia w obecnej pięciolatce budowy nowego, dużego obiektu hutniczego oraz stworzenia warunków do modernizacji starego hutnictwa”.

Ten fragment uchwały VI Zjazdu PZPR stanowi akt narodzin huty „Katowice”.