decyzja nr 3/72

Prezydium Rządu podjęło decyzję nr 3/72 ustalającą lokalizację huty dla potrzeb rekonstrukcji starego hutnictwa w rejonie Ząbkowice – Łosień w powiecie będzińskim, określając równocześnie profil produkcyjny zakładu, obejmujący roczną produkcję w wysokości 4,5 mln ton stali, w tym 3,9 mln ton w postaci wyrobów walcowanych.


W skład przyszłego giganta wejdą, takie wydziały jak: przygotowania rud i koksu, wapienny, walcowni wstępnego przerobu, wielkich pieców, elektrowni i tlenowni, stalowni konwertorowej oraz wydziały pomocnicze.

Głównym projektantem huty „Katowice”, przy wydatnym współudziale specjalistów radzieckich z moskiewskiego „Gipromezu”, jest „Biprohut” w Gliwicach.  

Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Budostal-4”, w ramach którego roboty budowlano-montażowe prowadzi 30 przedsiębiorstw specjalistycznych z całego kraju. Pracują na terenie sześciu podstawowych rejonów placu budowy.  

Dla przyszłej załogi stanie 35-tysięczne osiedle, dające początek nowemu miastu. Zagłębiowska metropolia zintegrowana zostanie z osiedli Sosnowca, Będzina i Dąbrowy Górniczej.