powołanie zespołu specjalistów resortu budownictwa oraz przemysłu ciężkiego

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych powołuje zespół specjalistów resortu budownictwa oraz przemysłu ciężkiego z zadaniem opracowania koncepcji organizacji budowy huty w oparciu o Pracownię Projektów Organizacji i Technologii Budowy Śląskiego Zjednoczenia Budownictwa Przemysłowego.