podpisana została polsko-radziecka umowa międzyrządowa

W salach Urzędu Rady Ministrów w Warszawie podpisana została polsko-radziecka umowa międzyrządowa o współpracy gospodarczej i technicznej przy budowie huty „Katowice”.


Przedsiębiorstwa radzieckie udzielą w latach 1972-78 pomocy technicznej. Pomoc obejmie przekazanie przez stroną radziecką projektów wydziałów hutniczych i agregatów do wykorzystania przez przedsiębiorstwa polskie przy wykonywaniu prac projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej poszczególnych obiektów budowanej huty oraz dostawy urządzeń w latach 1974-77.

Dyrektor naczelny Przedsiębiorstwa Przemysłowego Budowy Huty im. Lenina inż. Romuald Kozakiewicz powołuje zespół specjalistów do przygotowania projektu organizacji generalnego wykonawstwa oraz założeń programowych dla realizacji zakresu rzeczowego budowy huty „Katowice”. Na czele zespołu staje mgr inż. Henryk Zaręba.