powołanie oddziału nr 8 do realizacji budowy huty „Katowice”

Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego i Wodno-Inżynieryjnego „Hydrobudowa-3” w Katowicach powołuje oddział nr 8 do realizacji budowy huty „Katowice”.