Uchwała nr 120

Uchwała nr 120 Rady Ministrów dotycząca realizacji robót przygotowawczych do budowy huty „Katowice” w Łośniu – wyznacza ostatecznie Przedsiębiorstwo Przemysłowe Budowy Huty im. Lenina na generalnego wykonawcę budowy huty i zobowiązuje Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego do opracowania założeń techniczno-ekonomicznych.