dwa dalsze wydziały walcowni dużej i średniej

Zgodnie z uściślającą decyzją Prezydium Rządu z 7 września 1972 roku, powstaną dwa dalsze wydziały walcowni dużej i średniej.


W pierwszym etapie budowy huty realizowany jest zakres inwestycji rzeczowych o wielomiliardowej wartości kosztorysowej. Obejmuje on budowę:  

- w wydziale przygotowania koksu i rud – trzech taśm spiekalniczych o zdolności produkcyjnej około 9 mln ton spieku rocznie,  

- w wydziale wielkich pieców dwóch jednostek wielkopiecowych o objętości użytecznej 3.200 m3 każda i produkcji 4,4 mln ton surówki rocznie,  

- w wydziale wapiennym trzech pieców dwuszybowych,  

- w stalowni konwertorowo-tlenowej dwóch konwertorów o pojemności nominalnej po 300 ton, tj. 4,5 ton surówki rocznie,  

- walcowni zgniatacz i ciągłej kęsów o zdolności produkcyjnej 3,9 mln ton kęsisk i kęsów rocznie,  

- szeregu obiektów pomocniczych i towarzyszących.

Przeglądaj materiały archiwalne: