decyzja nr 93

Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego decyzją nr 93 zatwierdza preliminarz robót przygotowawczych, jako dokument stanowiący podstawę finansowania inwestycji.