porozumienie z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Dyrekcja huty „Katowice” w budowie zawarła porozumienie z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, celem organizacji kursów szkoleniowych dla niewykwalifikowanych pracowników zatrudnionych na placach budowy. Około 100 osób rozpoczęło naukę zawodu murarza, cieśli budowlanego i drogowca.