przyjęcie do oceny założeń techniczno-ekonomicznych huty „Katowice”

Zespół Rządowy Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego przyjmuje do oceny opracowane przez „Biprohut” założenia techniczno-ekonomiczne huty „Katowice”.