Prezydium Rządu rozpatrzyło kompleks spraw dotyczących budowy huty

Prezydium Rządu rozpatrzyło kompleks spraw dotyczących budowy huty „Katowice” i przyspieszenia robót. W przyjętej decyzji podkreślono, że budowę huty „Katowice” wraz z inwestycjami towarzyszącymi należy traktować jako przedsięwzięcie o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej.