Uchwała nr 121/73

Uchwałą nr 121/73 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach utworzono Zespół Przychodni Przemysłowych, który zapewni opiekę zdrowotną pracowników budowy huty.


W rejonie aglomerowni ustawiono pierwsze słupy stalowej konstrukcji namiarowni.  

Rozpoczęto szkolenie załogi huty „Katowice”, wysyłając pierwszą grupę hutników do zakładów przemysłu ciężkiego.

Przeglądaj materiały archiwalne: