pierwszy numer dwutygodnika „Głos Huty Katowice”

Ukazał się pierwszy numer dwutygodnika „Głos Huty Katowice”.


Minister Przemysłu Ciężkiego powołał na stanowisko dyrektora naczelnego huty „Katowice” Zbigniewa Szałajdę, dotychczasowego dyrektora huty „Kościuszko” w Chorzowie.

Przeglądaj materiały archiwalne: