PBP „Budostal-4”

PBP „Budostal-4” powołało zarząd budowy zaplecza technicznego i kompleksu walcowni średniej (Rejon VIII).


Brygady „Mostostalu” Będzin ustawiły pierwszy słup pod główny budynek stalowni.  

Brygady Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego rozpoczęły operację betonowania fundamentu pierwszego wielkiego pieca.

Przeglądaj materiały archiwalne: