Wydział Transportu Kolejowego huty „Katowice”

Rozpoczął pracę Wydział Transportu Kolejowego huty „Katowice”.