sieć stołówek robotniczych

Na terenie budowy, w rejonach zamieszkania załóg, uruchomiono sieć stołówek robotniczych, które wydają 7 tys. posiłków regeneracyjnych.

Przeglądaj materiały archiwalne: