Huta „Katowice” zatrudniała już ponad 2300 osób

Huta „Katowice” zatrudniała już ponad 2300 osób, z których 1000 przebywało na szkoleniu. Pozostali to kadra administracyjna i pracownicy służb inwestorskich.


PBP „Budostal-3” z Krakowa objęło obowiązki kompleksowego wykonawcy rejony walcowni dużej i przejęło od Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego kompleksowe wykonawstwo rejonu wielkich pieców.  

Brygady Poznańskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Montażowego rozpoczęły roboty na najwyższej kondygnacji namiarowni w rejonie przygotowania rud i koksu.

Przeglądaj materiały archiwalne: