zarządzenie w sprawie utworzenia Generalnej Dyrekcji Budowy Huty „Katowice”

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wydał zarządzenie w sprawie utworzenia Generalnej Dyrekcji Budowy Huty „Katowice”, na czele z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, pełniącym funkcję generalnego dyrektora.


Przystąpiono do budowy ośrodków wypoczynkowych dla załogi huty „Katowice”. Pierwszym będzie „Orle Gniazdo” w Szczyrku.  

W rejonie stalowni konwertorowo-tlenowej brygady „Mostostalu” z Będzina zmontowały konstrukcję stalową na halach lejniczych i przystąpiły do montażu pomostów rozlewniczych.

Przeglądaj materiały archiwalne: