Montaż stalowych konstrukcji hali lejniczej

Na ukończeniu jest montaż stalowych konstrukcji hali lejniczej, a jednocześnie instalowane są płyty chłodnicze we wnętrzu wielkiego pieca. Trwa budowa tuneli i kanałów kablowych. Kompleksowym wykonawcą rejonu wielkich pieców jest „Budostal-1”.