Wizyta I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka

Teren budowy huty odwiedzili: I sekretarz KC PZPR Edward Gierek i prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz. Towarzyszyli im gospodarze regionu z członkiem Biura Politycznego KC i sekretarzem KW PZPR w Katowicach Zdzisławem Grudniem.

Budowniczowie huty zgotowali przywódcom partii i państwa niezwykle serdeczne przyjęcie. Na placu między budynkami generalnego wykonawcy robót i dyrekcji huty - gęsty szpaler przedstawicieli ponad 40-tysięcznej rzeszy budowlanych i 13-tysięcznej załogi powitał przybyłych gości. Następnie Edward Gierek i premier Jaroszewicz wraz z towarzyszącymi im osobami udali się na teren wielkiej budowy. Goście odwiedzili główne rejony kombinatu, zatrzymali się też przy wielkim piecu i stalowni. Przy każdym z tych obiektów witani byli z aplauzem.

- Niech żyje przywódca partii i narodu! - wołali robotnicy. - Niech żyje władza ludowa! Goście z uwagą wysłuchali informacji o postępach robót w ostatnich dwóch miesiącach, tj. od poprzedniej wizyty E. Gierka i P. Jaroszewicza. Dyrektor Budostalu-1 Mieczysław Michalski i kierownik Rejonu Wielkich Pieców Jan Herszfeld poinformowali o najważniejszych zadaniach do wykonania przed rozpoczęciem pierwszego wytopu.
Na zakończenie pobytu w Hucie Katowice Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz spotkali się z czołowym aktywem polityczno-gospodarczym tej inwestycji. I sekretarz partyjnego komitetu budowy Waldemar Kowalski, wiceminister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, dyrektor generalny wykonawstwa Romuald Kozakiewicz oraz dyrektor naczelny Huty Katowice Zbigniew Szałajda podkreślili w swoich wystąpieniach, iż czerwiec był kolejnym, niezwykle gorącym miesiącem budowy kombinatu. Zintensyfikowano montaż konstrukcji i urządzeń w walcowni - zgniataczu, zakończono przygotowania do przyjęcia pierwszych pociągów z rudą,  kompletowano załogę eksploatacyjną gotową do podjęcia produkcji i dostarczania gospodarce narodowej wysoko-jakościowej stali.
W imieniu załóg budowlano-montażowych wręczono I sekretarzowi KG PZPR listy z zapewnieniami zwiększenia wysiłków na rzecz pomnożenia dorobku kraju.
Oceniając wysoko dokonania budowniczych Huty Katowice w ostatnim okresie, Piotr Jaroszewicz wyraził podziw i uznanie dla pracujących tu załóg składając podziękowanie za wzorową robotę i postawę obywatelską. - Budowa huty - stwierdził premier - napawa dumą i optymizmem, stanowi świadectwo ogromnych możliwości polskiego robotnika, technika, inżyniera, naukowca, pokazuje całemu światu co Polak rzeczywiście potrafi zrobić.

Źródło – tekst z Kroniki Huty Katowice; 1976 r.

Przeglądaj materiały archiwalne: