Rozpalenie wielkiego pieca nr 1

Godz. 7.00 - rozpalenie wielkiego pieca nr 1.