Rozpoczęcie prac przy budowaniu wielkiego pieca nr 2

Rozpoczęcie prac przy betonowaniu fundamentu wielkiego pieca nr 2.