2005

Zmiana nazwy Ispat Polska Stal S.A. na Mittal Steel Poland S.A.

2004

Rejestracja Spółki Ispat Polska Stal S.A.

LNM Holdings przejmuje blisko 70 proc. akcji

Przejęcie Polskich Hut Stali (PHS) przez LNM Holdings

Podpisanie pakietu socjalnego dla pracowników Polskich Hut Stali S.A.

2003

LNM Holdings podpisuje umowę z Ministerstwem Skarbu Państwa

Powstanie koncernu Polskie Huty Stali

2001

Rozruch instalacji odzysku gazu konwertorowego na konwertorach tlenowych nr 1 i 3

Zamieszczenie zakładu w wykazie hut podlegających restrukturyzacji

Odznaczenie 35 pracowników Krzyżami Zasługi

Uzyskanie certyfikatu zarządzania środowiskowego ISO 14001

Rozruch jednej z linii ciągłego odlewania stali (COS)

Nadanie hucie certyfikatu zgodności z wymogami normy PN-N-18001

Zablokowanie hucie rachunków bankowych

Rozruch instalacji odzysku gazu konwertorowego na konwertorze tlenowym nr 1

Do Huty Katowice przybyła delegacja rządowa pod kierownictwem Janusza Steinhoffa, ministra gospodarki

Spotkanie

Manifestacja przed Urzędem Wojewódzkim w Katowicach

Strajk głodowy

2000

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

Uruchomienie nowej tlenowni

1999

Rozruch instalacji odzysku gazu konwertorowego

Kombinat Zakładów Koksowniczych

Najwybitnieszy Polski Eksporter

1998

COS nr 2

1997

Uruchomienie konwertora tlenowego nr 3

1996

Restrukturyzacja zakładu

1995

ISO 9002

Rozruch pierwszej linii ciągłego odlewania stali (COS)

Inwestycje proekologiczne

1994

Strajk

1993

Stanowisko do argonowania i podawania drutu do kadzi

1992

Stowarzyszenie Represjonowanych przy Hucie Katowice

1991

Huta Katowice S.A.

1988

Włączenie w struktury kombinatu Zakładu Przerobu Złomu w Swarzędzu

1987

Rozpoczęcie działalności zakładowego Biura Handlu Zagranicznego

1986

Pierwszy spust surówki z wielkiego pieca nr 3

Włączenie w struktury kombinatu Zakładu Przerobu Złomu w Dąbrowie Górniczej – Piekle

1984

Włączenie w struktury kombinatu Koksowni „Przyjaźń” w Dąbrowie Górniczej - Strzemieszycach Małych

1981

Pacyfikacja zakładu

Strajk okupacyjny

Stan wojenny

1980

Strajk w Hucie Katowice

1979

Budowa wielkiego pieca nr 3

Otwarcie Linii Hutniczo-Siarkowej

W wydziale walcowni średniej rozpoczął pracę system komputerowy RMC

Wykańczalnia na walcowni średniej

"Galeria" o długości 4,5 km

Pierwszy odcinek galerii nośnej taśmociągu

Przygotowania do rozpoczęcia budowy Zakładu Koksowniczego

Produkcja kształtowników na potrzeby przemysłu stoczniowego

Serial „Ślad na ziemi”

1978

Start statku kosmicznego „Sojuz 30”

Rozruch walcowni dużej

Rekordowa liczba wytopów

1977

Pierwszy spust z wielkiego pieca nr 2

Pierwszy spiek z trzeciej taśmy spiekalniczej

Rozruch walcowni średniej

Milionowa tona stali

Pierwszy system komputerowy

Próba rozruchu w walcowni ciągłej kęsów

Stacja odpylająca

Ukazało się setne wydanie „Głosu Huty Katowice”

Montaż konstrukcji hal pieca pokrocznego, maszynowni i warsztatów walcowni średniej zakończony

Zakończenie betonowania fundamentów wielkiego pieca nr 2

Spust stali z konwertora nr 2

Rozpoczęcie prac przy budowaniu wielkiego pieca nr 2

1976

Oficjalne uroczystości związane z uruchomieniem Huty Katowice

Pierwszy wytop

Rozruch stalowni

Pierwszy spust surówki z wielkiego pieca nr 1

Rozpalenie wielkiego pieca nr 1

Rozruch walcowni półwyrobów

Pierwszy surówkowóz

Huta Katowice otrzymuje nazwę Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice

Budowa walcowni zgniatacz

Na wielkim piecu zamontowano najwyżej położony element konstrukcji

Operacja nasunięcia wywrotnicy wagonowej na fundament

Największa budowa

Wydanie specjalne „Głosu Huty Katowice”

Podpisanie porozumienia pomiędzy hutą Katowice a Politechniką Śląską w Gliwicach

Pierwszy konwertor

Montaż stalowych konstrukcji hali lejniczej

1975

operacja położenia na wysokości 28 metrów, ważącego 210 ton przęsła beli podsuwnicowej

szkoła podstawowa dla dzieci pracowników huty „Katowice”

Rozpoczęło działalność radiostudio huty „Katowice”

pierwszych 156 absolwentów

pierwszy wydział produkcyjny huty „Katowice”

115 kompletnych urządzeń ochrony powietrza

zarządzenie w sprawie utworzenia Generalnej Dyrekcji Budowy Huty „Katowice”

Huta „Katowice” zatrudniała już ponad 2300 osób

1974

sieć stołówek robotniczych

podpisanie porozumienia o wprowadzeniu rozwiązań zamiennych przy realizacji obiektów inwestycyjnych huty

betonowanie fundamentów pierwszego wielkiego pieca

Wydział Transportu Kolejowego huty „Katowice”

PBP „Budostal-4”

rozpoczęto przygotowania do produkcji maszyn i urządzeń dla huty „Katowice”

pierwszy numer dwutygodnika „Głos Huty Katowice”

prace około 50 przedsiębiorstw z całego kraju, skupiających ponad 10,5 tys. budowlanych

1973

Uchwała nr 121/73

kontrakt na wyposażenie inwestycji oraz na dostawy urządzeń do budowy huty „Katowice”

„Głos Huty Katowice”

pierwszy dom mieszkalny dla pracowników huty

5,5 tys. pracowników zatrudnionych w 40 firmach

rozpoczęto budowę warsztatu mechanicznego i ciepłowni

Oddano do użytku pierwsze bloki hotelowe w Gołonogu i Ząbkowicach

Prezydium Rządu rozpatrzyło kompleks spraw dotyczących budowy huty

zakończono pierwszy etap budowy dróg w rejonie Tworzeń – Ząbkowice - Łosień

generalny wykonawca inwestycji towarzyszących budowie huty

1972

fundamenty budynku głównego stalowni konwertorowo-tlenowej

przyjęcie do oceny założeń techniczno-ekonomicznych huty „Katowice”

porozumienie z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

intensywne przygotowania pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe dla załogi huty

Oddanie do użytku nowego wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi

decyzja nr 93

dwa dalsze wydziały walcowni dużej i średniej

3 główne odcinki

rozpoczyna pracę pierwszy „Caterpillar”

porozumienie w sprawie dostaw układów pomiarowo-regulacyjnych oraz komputerowego systemu sterowania procesami produkcyjnymi

wycięcie około 205 ha lasu

Uchwała nr 120

powołanie oddziału nr 8 do realizacji budowy huty „Katowice”

Rozpoczęcie robót budowlano-montażowych w rejonie przyszłego centrum administracyjnego huty „Katowice”

podpisana została polsko-radziecka umowa międzyrządowa

Decyzja Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

powołanie zespołu specjalistów resortu budownictwa oraz przemysłu ciężkiego

decyzja nr 3/72

1971

uchwała VI Zjazdu PZPR

grupa polskich specjalistów hutniczych w ZSRR

zarządzenie nr 62/71

decyzja nr 137