1995

Rozruch pierwszej linii ciągłego odlewania stali (COS)

1979

Pierwsza łopata pod budowę Wielkiego Pieca nr 3

1978

Rozruch walcowni dużej

Budowa walcowni

1977

Zadmuchanie pieca nr 2

Walcownia kęsów

Wielki Piec nr 2

Tlenownia i elektrociepłownia

Święto Pracy

1976

Pierwszy spust surówki z wielkiego pieca nr 1

Uruchomienie walcowni zgniatacz

Pierwszy surówkowóz

Budowa walcowni zgniatacz

Widoki z budowy

Budowa stalowni

1975

radiostudio huty „Katowice”

1974

Budowa Wielkiego Pieca

Na wielkiej budowie

1973

Na wielkiej budowie

1972

Pierwsza łopata